Montessoriskolan Lära för livet


English

 

 

Montessoriskolan Lära för livet

Montessoriskolan Lära för livet is an independent non-profit school founded in 1994. Today the school has 110 children and adolescence from the age of one to sixteen years. 

 

The school is situated in two locations. Our main location is in Varberg on the west coast in the south of Sweden. This is where we find the Infant Community, Children’s House and the Elementary. For our adolescents we also have a farm in Sätila, between Gothenburg and Borås, where the students take turn in boarding. On the farm the grow produce for their own use, but also to sell. They also keep animals such as cows, horses, sheep, goats, pigs, ducks, geese and hens. 

 

 

Our goal is to provide a good Montessori education for all children and comply by the standards of AMI (Association Montessori Internationale).

 

 

 

 

 

 

Česky

 

 

Montessoriskolan Lära för Livet (Švédsko):

www.laraforlivet.com

 

Montessoriskolan Lära för livet je nezávislá nezisková škola založená v roce 1994. Dnes má škola 110 dětí ve věku od 1 do 16 let.

 

Škola má dvě pracoviště. Hlavní sídlo je ve Varbergu na západním pobřeží jižního Švédska. Zde najdeme Dětskou skupinu, mateřskou školu a 1. stupeň ZŠ. Pro dospívající je určena farma v Sätila, mezi Gothenburgem and Boråsem, kde se studenti střídají v pobytu. Na farmě pěstují plodiny pro vlastní spotřebu, ale také na prodej. Chovají i zvířata jako krávy, koně, ovce, kozy, prasata, kachny, husy a slepice.

 

Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání podle montessori principů pro všechny děti a plnit tak standardy stanovené organizací AMI (Association Montessori Internationale).

 

 

 

 

 

 

Deutsch

 

 

Montessoriskolan Lära för Livet (Schweden):

www.laraforlivet.com

 

Montessoriskolan Lära för livet wurde 1994 als unabhängige gemeinnützige Organisation gegründet. Derzeit wird die Schule von 110 Kindern und Jugendlichen im Alter von 1 bis 16 Jahren besucht.

 

Die Schule verfügt über zwei Standorte. Der Hauptsitz befindet sich in Varberg an der westlichen Küste Südschwedens. Hier findet man die „Vorschulkinder-Gemeinschaft“, das „Kinderhaus“ und „Kleine Schüler“. Für Jugendliche ist die Farm in Sätila, zwischen den Städten Gothenburg und Borås bestimmt, wo sich die einzelnen Schüler abwechselnd aufhalten. Auf dem Bauernhof werden Pflanzen für den eigenen Bedarf, aber auch zum Verkauf angebaut. Es werden hier auch Tiere wie Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Enten, Gänse und Hühner gezüchtet.

 

Unser Ziel besteht darin, allen Kindern eine qualitativ hochwertige Ausbildung nach den Montessori-Grundsätzen zu vermitteln und somit die von der Organisation AMI festgelegten Standards zu befolgen.

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

 

 

Montessoriskolan Lära för Livet (Sverige):

www.laraforlivet.com

 

Montessoriskolan Lära för livet är en oberoende ideell skola som grundades 1994. Idag har skolan 110 barn och ungdomar från 1 till 16 år.

 

Skolan har två arbetsplatser. Huvudsätet är i Varberg på västkusten i södra Sverige. Här hittar vi en Småbarnsgrupp 1-3 år, Lilla klassen 3-6 år samt gruppen 6-12 år. Gården i Sätila, mellan Göteborg och Borås, är avsedd för ungdomar och där bor studenterna omväxlande. På gården odlas för eget bruk, men också för försäljning. Här finns det djur som kor, hästar, får, getter, grisar, ankor, gäss och höns.

 

Vårt mål är att tillhandahålla kvalitativ utbildning i enlighet med Montessoris grundläggande principer till alla barn för att på så sätt uppfylla standarder som fastställdes av organisationen AMI (Association Montessori Internationale).